mapa strony   |
SmodCMS

 

  

 

 

 INFORMACJE DLA OSÓB,
KTÓRE ZOSTAŁY DOPROWADZONE I ZATRZYMANE
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 26.10.1982R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI,
DO WYTRZEŹWIENIA W IZBIE WYTRZEŹWIEŃ.


Jak załatwić sprawę w MOEiPU?