mapa strony   |
SmodCMS

Działalność

 

 

Każdego dnia izolowane są w dziale Izba Wytzeźwień osoby nietrzeźwe:

 

* sprawcy przemocy domowej,

* sprawcy awantur w miejscach publicznych,

* sprawcy kradzieży,

* Każdy w stanie nietrzeźwości który dał(a) powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znalazł sie w okolicznościach zagrażających jego/jej życiu i zdrowiu , albo zagrażających życiu i zdrowiu innych osób.

 

Rocznie ponad 6000 osób. Podstawą przyjęcia do Izby Wytrzeźwień jest wynik  badania nietrzeźwości  ( 0,25mg/l ) oraz wynik badania lekarskiego.

alkomat

Aparaty Izby Wyrzeźwień zapewniają dokładność pomiaru, posiadają świadectwo Instytutu Medycyny Sądowej w Krakowie. Ponadto aparaty zakupione zostały ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu.

 

Izba Wyrzeźwień :

 

1. sprawuje opiekę nad osobami nietrzeźwymi,

sala ogólna Izby Wytrzeźwień

2. udziela osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higeniczno - sanitarnych.

prysznic

3. udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

 ambulatorium

4. informuje o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywuje do podjęcia leczenia odwykowego,

 

Życzliwa i merytoryczna współpraca jest gwarantem przestrzegania praw i godności przebywających tu osób.

Wersja do druku Generuj PDF